Colné nariadenie pre cestovateľov vstupujúcich do a opúšťajúcich Vietnam

Posted by & filed under News on Visa.

Colné nariadenie pre cestovateľov vstupujúcich do a opúšťajúcich Vietnam


Related Posts

Ustanovenia o batožine

Ustanovenia o batožine

On

Vstupná batožina cestovateľov predstavuje veci potrebné pre každodenné potreby na výlete, predstavuje sprievodnú batožinu a… more →

Batožina pri odchode

Batožina pri odchode

On

Batožina pri odchode nemá byť obmedzovaná, okrem tovarov, ktoré sú podľa platných nariadení zákonov uvedené… more →

Comments are closed.