Prenos vietnamských víz

Posted by & filed under FAQ.

Prenos vietnamských víz

Prenos vietnamských víz

Vietnamské víza v podstate nepotrebujete, ak cez vietnamské letisko iba prechádzate (zdržíte sa tu iba niekoľko hodín), pričom sa musíte zdržiavať v tranzitných oblastiach, podľa pokynov úradníkov na týchto letiskách.

V prípade, že váš ďalší let nie je rovnakým letom a musíte opustiť tranzitnú oblasť, aby ste mohli vyzdvihnúť svoju batožinu, kontaktujte ohľadom vysvetlenia a pomoci úradníkov letiska.

V prípade, že máte v pláne vietnamské letisko opustiť, aby ste navštívili Vietnam, je potrebné, aby ste si zabezpečili víza.

Ak chcete získať ďalšie informácie o vízach do Vietnamu, zašlite prosím email na adresu info@vietnam-vizum.com.


Comments are closed.