Proces preclenia

Posted by & filed under News on Visa.

Proces preclenia

Proces preclenia

Ľudia by si pri vstupe mali overiť súlad ich batožiny s kvótami pre batožinu, ktoré vydáva Vietnam v ich vyhláške o clách. Ak nemajú cestovatelia pri vstupe sprievodnú batožinu, ktorá presahuje bezcolné kvóty alebo ktorá je doručená pred alebo po výlete, nebude potrebné uskutočnenie preclenia prostredníctvom vstupných / výstupných vietnamských colných formulárov.

Ak majú cestovatelia pri vstup sprievodnú batožinu, ktorá presahuje bezcolné kvóty, musia vykonať preclenie prostredníctvom vstupných / výstupných vietnamských colných formulárov. Presahujúce množstvo bude považované za importovaný tovar, ktorý musí byť v súlade s nariadeniami zákona pre importované tovary a daňovou legislatívou. Ľudia si pri vstupe môžu vybrať položky, za ktoré zaplatia daň, ak batožina obsahuje niekoľko položiek.

V prípadoch, keď musí byť preclený tovar, ktorý presahuje bezcolné kvóty, musí byť tento tovar zdanený, avšak ak celková zaplatená suma za clo nepresahuje sumu VND 50,000, tak bude toto množstvo tiež vyňaté zo zdanenia a platby cla.

Ľudia, ktorí z dôvodu povahy svojej práce opakovane vstupujú a opúšťajú krajinu, nebudú zakaždým oprávnení na využívanie bezcolných kvót pre položky opísané ako položky 1, 2, 3, a 5 v prílohe k tomuto dekrétu, avšak majú nárok na využitie bezcolných kvót každých 90 dní. (Ľudia, ktorí z dôvodu povahy svojej práce opakovane opúšťajú krajinu sú šoféri, piloti lietadiel, kapitáni lodí, posádka týchto prepravných prostriedkov, šoféri áut a vietnamskí robotníci, ktorí pracujú v susedných krajinách, ktoré majú s Vietnamom spoločné hranice).

Colné nariadenie pre cestovateľov vstupujúcich do a opúšťajúcich Vietnam


Comments are closed.