Ustanovenia o batožine

Posted by & filed under News on Visa.

Ustanovenia o batožine

Ustanovenia o batožine

Vstupná batožina cestovateľov predstavuje veci potrebné pre každodenné potreby na výlete, predstavuje sprievodnú batožinu a nesprievodnú batožinu, ktorá je poslaná pred alebo po výlete.

Časový limit prijatia nesprievodnej batožiny cestovateľov by nemal presahovať 30 dní od dátumu, kedy batožina dorazí na hranice.

Cestovatelia pri odchode alebo príchode si môžu odložiť ich batožinu v colnom sklade hraničného priechodu a opäť si ho prevziať, keď budú prichádzať alebo odchádzať. Obdobie skladovania batožiny by nemalo prekročiť obdobie 180 dní od dátumu, kedy bola batožina uskladnená v colnom sklade.

V prípade trvania uskladnenia batožiny môžu cestovatelia vytvoriť písomný dokument, ktorým sa vzdajú svojej uloženej batožiny, alebo ak uložená batožina prekročí časový limit a neprevezmú si ju, vedúci colného oddelenia hraničného priechodu uskutoční likvidáciu týchto predmetov v súlade so zákonnými nariadeniami v prípadoch, keď je takáto batožina opustená. Náklady na likvidáciu batožiny budú uhradené zo štátneho rozpočtu po odpočítaní nákladov na uchovanie a likvidáciu tovarov podľa nariadení platného zákona.

Colné nariadenie pre cestovateľov vstupujúcich do a opúšťajúcich Vietnam

Comments are closed.