Vietnamské víza typu B2

Posted by & filed under FAQ.

Vietnamské víza typu B2

Vietnamské víza typu B2

Na základe definície víz typu B2, ktorá ja uvedená nižšie, je zrejmé, že pre vybavenie víz tohto typu je potrebné požiadať ľudí s ktorými pracujete na projekte vo Vietname a požiadať ich, aby kontaktovali Vietnamský imigračný úrad alebo ambasádu / konzulát so žiadosťou o vybavenie víz typu B2.

Vietnamské víza typu B2 sú vydávané osobám, ktoré vstupujú do Vietnamu, aby tu uskutočňovali investičné projekty, ktoré boli licencované kompetentnými štátnymi orgánmi.

My sme cestovná agentúra, ktorá poskytuje službu vybavovania vietnamských víz, avšak neuskutočňujeme investičné projekty licencované kompetentnými štátnymi orgánmi, preto nemôžeme vybavovať víza typu B2. Kontaktujte nás, však prosím v prípade, ak potrebujete víza typu C1, C2 alebo B3.

Comments are closed.