Vietnamské víza typu B4

Posted by & filed under FAQ.

Vietnamské víza typu B4

Vietnamské víza typu B4

Vietnamské víza typu B4 sú vydávané cudzincom, ktorí vstupujú do Vietnamu, aby tu pracovali pre zastupiteľské kancelárie a pobočky zahraničných ekonomických alebo kultúrnych organizácií a ostatných zahraničných špecializovaných organizácií a mimovládnych organizácií vo Vietname.

Na základe vyššie uvedenej definície Vietnamských víz typu B4, je zrejmé, že ak chcete získať vietnamské víza tohto typu, je potrebné kontaktovať zastupiteľské kancelárie, pobočky zahraničných ekonomických alebo kultúrnych spoločností a  ostatné špecializované organizácie a mimovládne organizácie, ktoré sa nachádzajú vo Vietname.

Ak potrebujete požiadať o schvaľovací list pre vyzdvihnutie víz (typu C1, C2 alebo B3) pri príchode, kontaktuje nás emailom na adrese info@vietnam-vizum.com


Comments are closed.